Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hồ Đức Thắng

Ấp Thái An, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
02703980717
thcshoducthang.vlm@vinhlong.edu.vn